Terapi

Drammenpsykologene

Psykologspesialist

Daniel Andersen

tlf 9262 6367

daniel@drammenpsykologene.noDrammenpsykologene                                                                                           

Nedre Storgate 13, 3015

Drammen                                                                                                   

Om terapi

    • Psykiske plager kan uttrykke seg i mange ulike former – det være seg depresjoner, angstlidelser, vansker i mellommenneskelige forhold eller annet. Slike plager blir ofte livshemmende og fører til en forringelse av livet – enkelt sagt blir livet rett og slett tristere, gråere og mer skummelt enn det trenger å være. I terapi arbeider vi fokusert og målrettet med å behandle de underliggende følelsesmessige vanskene og angstene som hindrer en å leve og oppleve livet på en bedre måte.


    • Drammenpsykologene tilbyr en fokusert og intensiv behandling for psykiske lidelser og vansker. Med fokusert behandling mener vi at behandling retter seg mot de problemene som skaper størst vansker for deg i livet ditt her og nå. Ofte er det slik i livet at det ikke er mulig å forandre på ytre forhold – det være seg en umulig sjef, en vanskelig barndom eller en alvorlig sykdom. Kraften i psykoterapi ligger i å arbeide med de indre forhold som gjør at en blir deprimert, engstelig eller på annen måte en fange av sine problemer. En vellykket behandling søker ikke bare å fjerne plagsomme symptomer – som angst, depresjon eller annet – men også å behandle eventuelle underliggende psykologiske mønstre som gjør en dårligere istand til å mestre og leve livet på en god og meningsfull måte.