Drammenpsykologene

Om terapi

Psykiske plager kan uttrykke seg i mange ulike former – det være seg depresjoner, angstlidelser, vansker i mellommenneskelige forhold eller annet. Slike plager blir ofte livshemmende og fører til en forringelse av livet – enkelt sagt blir livet rett og slett tristere, gråere og mer skummelt enn det trenger å være. I terapi arbeider vi fokusert og målrettet med å behandle de underliggende følelsesmessige vanskene og angstene som hindrer en å leve og oppleve livet på en bedre måte.

 

Drammenpsykologene tilbyr en fokusert og intensiv behandling for psykiske lidelser og vansker. Med fokusert behandling mener vi at behandling retter seg mot de problemene som skaper størst vansker for deg i livet ditt her og nå. Ofte er det slik i livet at det ikke er mulig å forandre på ytre forhold – det være seg en umulig sjef, en vanskelig barndom eller en alvorlig sykdom. Kraften i psykoterapi ligger i å arbeide med de indre forhold som gjør at en blir deprimert, engstelig eller på annen måte en fange av sine problemer. En vellykket behandling søker ikke bare å fjerne plagsomme symptomer – som angst, depresjon eller annet – men også å behandle eventuelle underliggende psykologiske mønstre som gjør en dårligere istand til å mestre og leve livet på en god og meningsfull måte.

 

Drammenpsykologene

Nedre Storgate 13, 3015

Drammen

Psykologspesialist

Daniel Andersen

tlf 9262 6367

daniel@drammenpsykologene.no